Effect s.r.o.
Aby Vae reklama mla efekt

Výhody distribuce

Je prokázáno, že reklama v poštovních schránkách je třetí nejúčinnější za TV reklamou a billboardy.

Letáky jsou účinnější než např. reklama v tisku, časopisech a rozhlase.

Reklamní letáky čte až 70 % obyvatel. Zákazník si může vybrat jakoukoliv lokalitu a oslovit i určitou skupinu obyvatel podle obsahu a cíle reklamní akce či kampaně. 

http://www.effect-distribuce.cz